Разписания

назад

РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

173064

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мокрище - с. Ляхово- с. Братаница

 

Дължина на линията: 16.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20; 14.30; 16.30; 17.30; 18.45; 20.00 ч.

Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50; 15.30; 17.00; 18.00; 19.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17.35 ч.

Тръгва от с. Братаница: 8.15; 11.30; 14.30 ч.

 

Сезонни: от 01.07. до 14.09.:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.30; 20.00 ч.

Тръгва от с. Братаница: 15.30; 19.30 ч.


 

№ 21 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мало Конаре

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” - разклон с. Мало Конаре – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

 

Дължина на линията: 13.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  9.20; 11.40; 14.15 ч.

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00; 12.30; 15.00 ч.

 

В празнични дни:

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Добровница - с. Пищигово – с. Мало Конаре

 

В делнични дни:

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово  – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с. Хаджиево – с. Говедаре

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново - с. Хаджиево – с. Говедаре

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.35 ч.

В празнични и почивни дни, сезонно от 01.07. – до 14.09.,  се изпълнява в 18.50 ч.


 

 

№ 20 - Автобусна линия гр. Пазарджик  - с. Сбор

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло - с. Сарая - с. Гелеменово - с. Априлци - с. Сбор

 

Дължина на линията: 23.9 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.20; 13.40; 18.00 ч.

Тръгва от с. Сбор: 6.20; 11.00; 14.30 ч.


 

 

№ 24 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Мирянци – с. Синитово

 

Дължина на линията: 11.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.

Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.

Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.


 

 

№ 23 - Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Огняново - с. Хаджиево - с. Говедаре

 

Дължина на линията: 25.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 8.20; 9.40; 11.25; 12.20; 13.35; 15.00; 16.55; 17.45 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 6.20; 6.55; 7.50; 9.10; 10.40; 12.10; 13.10; 14.20; 16.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55; 18.50 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00 ч.


 

 

№ 34 - Автобусна линия - с. Овчеполци - гр. Пазарджик

 

Маршрут: с. Овчеполци - с. Черногорово – с. Крали Марко - с. Ивайло - Автогара гр. Пазарджик

 

Дължина на линията: 24.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.

 

В празнични и почивни дни - не пътува


 

 

№ 34А - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Овчеполци - с. Цар Асен – гр. Пазарджик

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово - с. Росен - с. Цар Асен - с. Овчеполци* - с. Черногорово - с. Крали Марко - с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

 

Дължина на линията: 61.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.

Тръгва от с. Овчеполци: 16.00 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Ивайло - с. Крали Марко - с. Черногорово - с. Росен – с. Цар Асен

 

Дължина на линията: 29 км

 

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.

 

В празнични и почивни :

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 8.45 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло – гр. Пазарджик

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен - с. Росен - с. Крали Марко - с. Ивайло - бул. “Г. Бенковски” - ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г. Бенковски” – бул. “Цар Освободител”  - мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” - Автогара гр. Пазарджик  

 

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 11.40 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло - с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен - с. Черногорово- с. Ивайло –  Автогара гр. Пазарджик

 

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 13.35 ч.


 

 

№ 19 - Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

 

Дължина на линията: 8.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 13.10; 18.40 ч.

Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; 13.45 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч.


 

 

№ 29 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с. Лесичово

 

Дължина на линията: 33.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Лесичово – с. Церово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Драгор – с. Динката - с. Щърково - с.Динката – с. Калугерово - с.Лесичово- с. Церово

 

Дължина на линията: 39.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово

 

Дължина на линията: 40.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица - с. Церово - с. Лесичово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица - с. Церово- с. Лесичово

 

 

Дължина на линията: 52.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч.


 

 

Автобусна линия - гр. Пазарджик - с. Церово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците- разклон с. Величково /с. Величково/- с. Бошуля - с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица – с. Церово

 

Дължина на линията: 35.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.

Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.

Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Динката

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик -  с. Юнаците - с. Величково- с. Памидово- с. Динката

 

Дължина на линията: 21.5 км.

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Ветрен

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково- с. Бошуля - с. Ветрен

 

Дължина на линията: 28.6 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.

Тръгва от с. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.40 ч.

Тръгва от с. Ветрен: 15.30 ч.


 

 

№ 28 - Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Виноградец

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - разклон с. Юнаците - разклон с. Величково - с. Бошуля - с. Карабунар - Винарна с.Виноградец - училище с. Виноградец - с. Виноградец

 

Дължина на линията: 23.7 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.

Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.

 

В празнични и почивни дни - не пътува


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - с. Калугерово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Памидово - с. Динката - с. Щърково - с. Динката - с. Калугерово

 

Дължина на линията: 30.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.

 

В празнични и почивни дни

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово - с. Церово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - с. Юнаците - с. Величково - с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар - училище с. Виноградец - с. Виноградец - разклон с. Славовица - с. Церово

 

Дължина на линията: 45.0 км

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река  “Марица”- бул. “Стефан Стамболов” - разклон с. Мало Конаре - разклон с. Говедаре - разклон с. Цалапица - 9 ти километър - гр. Пловдив

 

Дължина на линията: 39.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.00; 7.30; 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00 ч.

Тръгване от гр. Пловдив: 7.00; 8.30; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00; 21.00 ч.

 

В празнични и почивни дни: 7.30 ч. не пътува, изпълнява се сезонно за ученици от 15.09. до 30.06.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик - гр. София

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик - мост река “Марица” - бул. “Цар Освободител” - спирка д-р Лонг – спирка Лидъл - ул. “Кочо Честименски” - бул. “Г. Бенковски” - гр. София - Централна  Автогара гр. София

 

Дължина на линията: 120 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 13.00 ч.

Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 13.00 ч.

Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик- к. Слънчев Бряг

 

Маршрут: : Автогара гр. Пазарджик - Автогара “Север” гр. Пловдив – Автогара гр. Стара Загора – гр. Сливен -  Автогара “Запад” гр. Бургас – Автогара гр. Поморие – гр. Несебър - к. Слънчев Бряг

 

Дължина на линията: 355 км

 

Пътува само в събота и неделя :

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00 ч.

Тръгва от к. Слънчев Бряг : 17.00 ч.

Изпълнява се сезонно: от 15.06. до 15.09.


 

 

Автобусна линия № 27гр. Пазарджикс. Паталеница 

 

Маршрут:  Автогара гр. Пазарджик – с. Главиница – с. Алеко Константиново – разклон  Капитан Димитриево – Кариерата – с. Дебращица – Стрелбището – с. Црънча – с. Паталеница  – Баткун /Санаториума/

 

Дължина на линията: 25.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10; 10.55; 13.30; 15.50; 17.00; 17.55; 19.30 ч.

Тръгва от  с. Паталеница: 6.30; 8.10; 11.50; 14.30; 16.50; 18.15 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10; 15.05; 17.55 ч.

Тръгва от  с. Паталеница: 6.30; 8.10; 16.50 ч.


   

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик с. Семчиново

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Мокрище – с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 9.15; 10.15; 11.15; 13.25; 15.25; 17.45; 19.40 ч.

Тръгва от с. Семчиново:  5.45; 6.10; 7.50; 10.05; 11.30; 12.20; 14.20; 16.20; 18.40 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.15; 13.25; 15.25; 17.45 ч.

Тръгва от с. Семчиново:  10.05; 14.20; 16.20; 18.40 ч.


 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик гр. Пещера

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Главиница – разклон с. Капитан Димитриево – с. Капитан Димитриево – с. Радилово –  гр. Пещера и обратно.

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.15; 8.15; 10.15; 12.15; 14.15; 16.15; 18.15 ч.

Тръгва от гр. Пещера: 7.15; 9.15; 11.15; 13.15; 15.15; 17.15; 19.15 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.15; 11.15; 14.15; 17.15 ч.

Тръгва от гр. Пещера: 9.45; 12.45; 15.45; 18.45 ч.