Обяви и съобщения

назад

Списък на поземлините имоти с начин на ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за индивидуално ползване в землищата на с. Цар Асен, с. Юнаците, с. Росен, с. Сбор. и с. Тополи дол.

1629

Списък на поземлините имоти с начин на ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за индивидуално ползване в землището на с. Цар Асен
Списък на поземлините имоти с начин на ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за индивидуално ползване в землището на с. Юнаците
Списък на поземлините имоти с начин на ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за индивидуално ползване в землището на с.Росен
Списък на поземлините имоти с начин на ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за индивидуално ползване в землището на с. Сбор
Списък на поземлините имоти с начин на ползване "пасище, мера" и "пасище с храсти" за индивидуално ползване в землището на с. Тополи дол