Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” в Център за социално включване и развитие – Пазарджи

457

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати до IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” в Център за социално включване и развитие – Пазарджик

 

 вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция

Подадени документи

 

44-3297

 

 

 

12.07.2019

 

ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ПАНЧОВА-АНГЕЛОВА

 

педагог

 

 

 

допуска се до събеседване

 

44-3303

 

12.07.2019

ЦВЕТЕЛИНА СПАСОВА НЕНОВА

медиатор/помощник - възпитател

допуска се до събеседване

 

 

 

Събеседването с допуснатите до събеседване кандидати ще се проведе на 23.07.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в стая №910а, ет.9 на община Пазарджик.