Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – по подбор за следните длъжности в рамките на Проект ”Център за ранна интервенция–Пазарджик”

702

 

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за следните длъжности

 

1. „Управител” – 1;

2. „Рехабилитатор/кинезитерапевт” – 1;

3. „Социален работник” – 1;

4. „Логопед” – 1;

5. „Медицинска сестра - 1;

6. „Психолог” – 1

7. „Шофьор” – 1;

8. „Хигиенист” – 1

в рамките на Проект ”Център за ранна интервенция–Пазарджик” – договор №BG05SFPR002-2.003-0161-C01

 рег. №

заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Подадени документи

44-3650

11.12.2023

управител

допуска се до събеседване

44-3651

11.12.2023

социален работник

допуска се до събеседване

44-3653

11.12.2023

социален работник

НЕ СЕ допуска до събеседване

(не отговаря на изискуемото образование)

44-3654

11.12.2023

шофьор

допуска се до събеседване

44-3661

11.12.2023

рехабилитатор

допуска се до събеседване

44-3665

11.12.2023

управител

допуска се до събеседване

44-3669

12.12.2023

хигиенист

допуска се до събеседване

44-3694

14.12.2023

психолог

НЕ СЕ допуска до събеседване

(не отговаря на изискуемото образование)

За длъжностите „логопед и „медицинска сестра” в ЦРИ – Пазарджик няма постъпили заявления.

Събеседването с допуснатите до събеседване кандидати ще се проведе на 21.12.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в Зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2 на община Пазарджик.