Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване па воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект „Крайпътен комплекс“ Река Елшишка

389