Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет „Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик”

1637