Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет “Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Пазарджик от 28 кметства на територията на община Пазарджик”.

1648