Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет “Осъществяване на строителен надзор по проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””

1582Файлове:

pismo_medii_sn_depo.pdf pismo_medii_sn_depo.pdf