Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””

1531


Файлове:

pismo_medii_smr_depo.pdf pismo_medii_smr_depo.pdf