Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата на територията на община Пазарджик”

1623