Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

95

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 171 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ ХI-1329, УПИ Х-1330 и УПИ XII-1327 в кв.268 по плана на гр. Пазарджик .

 

Решение № 172 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ VI-268 (ПИ 55556.501.268) в кв.34 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 

Решение № 173 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ IX-общ.,608 (ПИ 23457.501.498 и ПИ 23457.501.608), УПИ Х-общ. (ПИ 23457.501.499) и УПИ XI-търговия (ПИ 23457.501.556) в кв.35 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик.

 

Решение № 174 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ ХII-270 (ПИ 86074.501.270) и УПИ XIII-271 (ПИ 86074.501.271) в кв.36 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик

 

Решение № 175 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ I-123,116 (ПИ 46479.131.125) в местност „Баталите“ по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

 

Решение № 176 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 23457.3.17 в местност „Пясъците“ по КККР на землище с. Драгор, общ. Пазарджик.

 

Решение № 177 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 24556.41.170 в местност „Синана“ по КККР на землище с. Добровница, общ. Пазарджик.

 

Решение № 178 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ I-514 (ПИ с идентификатори 78570.502.514) в кв.38 и улици с о.т.о.т.106-77 и о.т.о.т.77-78 по плана на с. Црънча общ. Пазарджик.

 

Решение № 179 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ VII-454 (ПИ с идентификатори 06149.502.454) в кв.16 и улици с о.т.о.т.47-53 и о.т.о.т.53-53a по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик.

 

Решение № 181 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлени имоти с идентификатори 15028.17.187, 15028.17.1, 15028.17.3 и части от поземлени имоти с идентификатори 15028.17.217 и 15028.19.230 в местност „Топлика“ по КККР на землище с. Главиница, общ. Пазарджик.

Решение № 182 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 14619.502.14 в местност „Баира“ по КККР на землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик.

 

Решение № 183 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ IХ-447 (ПИ с идентификатори 15271.501.447) в кв.45 и улица с о.т. о.т.79-81 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик.

 

Решение № 184 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ VI-152 (ПИ с идентификатори 06149.502.372) в кв.7 и улица с о.т. о.т.33-31 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик.

 

Решение № 185 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлени имоти с идентификатори 55155.13.68, 55155.13.142, 55155.13.143, 55155.13.67, 55155.13.66, 55155.13.65, 55155.13.64, 55155.13.63, 55155.13.62, 55155.13.61, 55155.13.60, 55155.13.59, 55155.13.58, 55155.13.57, 555155.13.56 в местност „Чукур савак“ по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 186 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 30572.47.46 в местност „Черни могили“ по КККР на землище с. Звъничево, общ. Пазарджик.

 

Решение № 187 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 55155.21.36 в местност „Малък Якуб“ по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 188 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ XII-967, Търговия и услуги и ЖС (ПИ с идентификатори 81089.501.1343), УПИ XIХ-967, Търговия и услуги (ПИ с идентификатори 81089.501.1344 ) в кв.73 и улица с о.т.о.т.76-93 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик.

 

Решение № 189 от 27.06.2024г., взето с Протокол №8 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ II-15, За промишлени и складови дейности, УПИ IV-15, За семейни тържества с кетъринг обслужване (ПИ с идентификатори 15271.203.15 ) в Стопански двор - север и улици с о.т.о.т.3-174-187 и о.т.о.т.3-201 плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 94 от 27.06.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ I-019442, производствена дейност, (ПИ с идентификатор 55155.19.442) в местност „Азмака“ по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Заповед № 95 от 27.06.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ VIII-227 (ПИ с идентификатор 77061.501.227) в кв.20 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 96 от 27.06.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ VIII-241 и УПИ IX-241 (ПИ с идентификатор 15271.501.241) в кв.17 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 97 от 27.06.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ II-88, Авто-център (ПИ с идентификатор 46749.139.88) в местност „Азмака“ по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 98 от 27.06.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ II-1470 и УПИ III-1470 (ПИ с идентификатор 46749.503.1470) в кв.56а по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 99 от 03.07.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за застрояване, за УПИ VI-509, жилищно строителство (ПИ 55155.10.509) в местност „Татар Екин“ (нов кв.624) по плана на гр. Пазарджик.