Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2016г.”

1619