Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2016 г."

1624