Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане на РПМ в границата на урбанизираната територия на гр.Пазарджик“

1635