Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно предстояща кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване.

1645

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК със съдействието на «ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ» АД, «НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ»АД, „НОРД ГУМИ” АД И „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ” АД, уведомяват жителите на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, за предстояща кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване.

 

На 24 Ноември 2015 год. от 10.00 часа до 14.00 часа, желаещите да се включат в кампанията граждани, могат да предадат излезли от употреба: батерии, акумулатори, гуми, електронно, електрическо оборудване в специално поставени за целта контейнери за съответният вид отпадък.

Същите ще бъдат разположени на пешеходната зона на ул.”Цар Самуил” - до сградата на община Пазарджик , гр. Пазарджик.