Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно обособени площадки за събиране и предаване на строителни отпадъци

445

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

     Община Пазарджик няма обособена собствена площадка за събиране и предаване на строителни отпадъци.

     Съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този закон.

 

     Фирми, отговарящи на изискванията, с обособени такива площадки, са на територията на община Пловдив:

 

”АЛЕКСА-69” ЕООД, ЕИК: 200455786, 

с адрес: гр. Пазарджик, бул. ”Княгиня Мария Луиза”89

 МОЛ: Валентин Василев

тел за връзка:0896 616 616

 

 

"ВИС СТРОЙ 1" ЕООД с ЕИК: 203338393
адрес: гр. Пловдив , бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;
МОЛ: Ивайло Тошев
тел. : 0888 347 444; 0884 874 787
Площадката се намира на 9 –ти км, на път І-8 Пловдив-Пазарджик.

 

„ГАП 06“  с ЕИК: 160100839

Адрес: с. Войводино, общ. Марица

МОЛ: Петър Стоянов

тел.: 0898 413 541