Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект за изменение на Общ устройствен план и едновременно с това и ПУП в обхват част от кв.80 и кв. 491 по плана на гр. Пазарджик .

767

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и териториално устройство" съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на Общ устройствен план и едновременно с това и ПУП в обхват част от кв.80 и кв. 491 по плана на гр. Пазарджик .

ОУП и ПУП са на разположение в сградата на Община Пазарджик с адрес  гр.Пазарджик,  бул.”България” №2, ет. 5, ст.509, всеки работен ден от 15:30 до 17:00 часа.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП  и ПУП е 17.30 часа на 15.08.2019г.

На основание чл.127(1) от ЗУТ, проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане. То ще се проведе на 16.08.2019г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик , ет. 2 , зала „Архитектурен съвет ” .