Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК НА С. МАЛО КОНАРЕ“, м. „Баталите“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

462

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

„РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК НА С. МАЛО КОНАРЕ “

 

Местонахождение: В част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 - проектен), м. „Баталите“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България“ № 2, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

       

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4