Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за „ФЕРМА ЗА ПАТИЦИ – МЮЛАРИ “ Местонахождение: В поземлен имот № 400010, м. „Попински път“, землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

220

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

„ФЕРМА ЗА ПАТИЦИ – МЮЛАРИ “

 

Местонахождение: В поземлен имот № 400010, м. „Попински път“, землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

 

Възложител: „ПЕГРИМА“ ЕООД, ул. „Панайот Волов“ № 56, гр. Раковски, общ. Раковски.

         

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4