Обяви и съобщения

назад

Обявление относно Заповед № 1342/19.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е изменяща Заповед № 1254/10.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен публичен търг за 16.07.2015 г. от 11.30 часа

1773

С настоящето обявление се уведомяват заинтересованите, че със Заповед № 1342/19.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е изменена Заповед № 1254/10.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 16.07.2015 г. от 11.30 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот –частна общинска собственост, подробно описан в Приложение № 1 към заповедта.

Обявлението за насрочената продажба е било публикувано във в. „Пазарджишка Марица” брой 116(3359) от 12.06.2015 г.