Обяви и съобщения

назад

ОТНОСНО: ОБЯВЛЕНИЕ за КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” И „ЗВЕНО МАЙКА И БЕБЕ“- ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ .АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ „ № 48 понеделник, 20 май 2024 611 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.64 от Закона

248