Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изработен проект за изменение на ПУП-ПР за кв. 286 по действащия план на гр.Пазарджик

476

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1 / 18.03.2020г.

              Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект  за изменение на ПУП-ПР за кв. 286  по действащия план на гр.Пазарджик.

              На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в Община Пазарджик-стая 504, ет.5, от 10:00-12:30ч.  и 14:00-15:00  часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.