Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект на ПУП –ПРЗ за УПИ I-1366,1376, жил. строителство /ПИ55155.503.1481/, в кв.413 б по плана на гр. Пазарджик

455

ОБЯВЛЕНИЕ

10.07.2019 г.

 

             Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че  е изготвен проект на ПУП –ПРЗ  за УПИ I-1366,1376, жил. строителство /ПИ55155.503.1481/, в кв.413 б по плана на гр. Пазарджик

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в ст.509 ет. 5 на Общината от 15.30 до 17.00 ч., както и да направите писмени предложения, искания или възражения по него до Дирекция "Архитектура и ТУ" в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.