Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Ваня Василева Цонева

134

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА,

                                          УЛ. “КАЛИНА” №8

                                          ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

                

 

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик са подадени заявления от Янко Георгиев Димов, роден на 04.01.1993 г., постоянен адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, за припознаване на децата й: Гошо Ванев Цонев, роден на 07.02.2009 г. в град Пазарджик и Людмила Ванева Цонева, родена на 18.12.2009  в град Пазарджик.

         Лицето ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Янко Георгиев Димов е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Гошо Янков Димов и Людмила Янкова Димова.

 

 

21.06.2017

гр. Пазарджик