Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Филип Апринов Дончев

107

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: ФИЛИП ЗАПРИНОВ ДОНЧЕВ,

                                          УЛ. “ТРИДЕСЕТ И ПЕТА” №1А

                                          С. БРАТАНИЦА, ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК

                                                                                

 

Ненамерено на посочения от него постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадена нотариално заверена декларация с вх. №01-03-67/06.06.2017 г. от Симона Емилова Георгиева, родена на 20.11.1998 г., постоянен адрес: с. Братаница, община Пазарджик, с която оспорва подаденото от него заявление за припознаване с вх. №01-03-67/11.04.2017 г. на дъщеря й Зорница Симонова Георгиева, родена на 03.03.2016 г. в град Пазарджик.

         

 

20.06.2017 г.

гр. Пазарджик