Обяви и съобщения

назад

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

2156

Във връзка изплащането на възнагражденията на членовете на СИК при провеждането на избори за Общински съветници и Кмет на община/кметства на 29.10.2023 г., Община Пазарджик информира, че до 30 Ноември 2023г. ще се изплащат средствата по банков път на лицата представили банкови сметки.

На лицата, непредставили банкова сметка, средствата ще бъдат изплатени в брой по допълнително оповестен график.

Информация за банковите си сметки членовете на СИК могат да представят в ЦИУГ всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.