Обяви и съобщения

назад

Информация от II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ с допуснатите кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” позиция ”ПЕДАГОГ” и позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-В

511

ИНФОРМАЦИЯ

 

от IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ с допуснатите кандидати

за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01  (позиция ”ПЕДАГОГ” и позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ”)

 

 

  1. ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ПАНЧОВА - АНГЕЛОВА –  позиция ”ПЕДАГОГ” - 59 т. (при максимални 60 т.)
  2. ЦВЕТЕЛИНА СПАСОВА НЕНОВА -  позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ” - 55 т. (при максимални 60 т.)