Новини

назад

Заповед РД-02-15-54/02.06.2017 г.относно разрешаване изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

484