Новини

назад

Заповед №1019/17.05.2023 г. относно временни ограничения и промени в организацията на движението на ППС в гр. Пазарджик на 20.05.2023 г. (събота)

446

ЗАПОВЕД

№1019/17.05.2023 г. гр. Пазарджик

 

На 20.05.2023 г., ще се проведе откриване на най- високият светски паметник на Св. св. Константин и Елена в гр. Пазарджик. С цел, осигуряване на нормална обстановка, добър обществен ред, безопасност на гражданите и гостите на откриването, сигурност на движението на МПС на местата, където ще бъдат организирани и проведени основните мероприятия и дейности, съгласно утвърдената Програма и по време на провеждането и на основание чл.44.,ал.1, т.т. 1 и 4, във връзка с ал.2 от ЗМСМА,

ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. Да бъдат въведени временни ограничения и промени в организацията на движението на ППС в гр. Пазарджик, както следва:

            1. Да бъде ограничено движението на ППС от кръстовището с ул. „Цар Шишман“ на бул. ”България“ до кръговото кръстовище след моста на р. Марица за времето от 18.00 часа до 22.00 часа на 20.05.2023 година.

ІІ. Началникът на РУ-МВР Пазарджик и началникът на сектор „Пътна полиция КАТ” да осигурят охраната и опазването на обществения ред по време на откриването и създадат необходимата организация за регулиране на уличното движение и пренасочване на ППС.

ІІІ. Преписи от Заповедта да се изпрати на РУП-Пазарджик, сектор „Пътна полиция ” при ОДМВР и РД ПБЗН  за изпълнение.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик

 

Николай Николов

Управител БМ ”Паркинги и охрана”