Новини

назад

Списък на класираните кандидати след проведен III-етап от подбор на кандидати за длъжността ”МЕДИАТОР” в рамките на проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

481

СПИСЪК

на

класираните кандидати след проведен III-етап от подбор на кандидати за длъжността ”МЕДИАТОР”

в рамките на проект „Център за социално включване и развитие –  Пазарджик”

 

( услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” и услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; „Семейно консултиране и подкрепа”; Индивидуална и групова работа с деца и родители,които не са от уязвими групи с цел посещаване на детска градина”

 

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

точки

1

Галина Стайова Бодурова

 

медиатор

100

2

Анелия Ангелова Колева

 

медиатор

62

3

Траян Ромеов Ангелов

 

медиатор

46

 

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо в срок до 20.06.2017 г. същите да подадат писмено заявление /в свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише „Деловодство”, към което да приложат следните документи:

  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство;
  • ЕР на ТЕЛК /ако притежават/