Новини

назад

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ- от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

330

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 21.04.2017, 10:00 часа в стая № 810, ет.8 на община Пазарджик

 

от подбор на персонал /трудови договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44–А-150

29.03.2017

Анелия Ангелова Колева

 

 

медиатор

допуска се до събеседване

    44–Г-125

30.03.2017

Галина Стайова Бодурова

 

 

медиатор

допуска се до събеседване

     44-Т-63

 

30.03.2017

Траян  Ромеов  Ангелов

 

медиатор

допуска се до събеседване