Новини

назад

ПОКАНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТА

863

ПОКАНА

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТА

 

Уважаеми жители на Община Пазарджик,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на Концепции за интегрирано териториално развитие (КИТИ) 2021-2027 г.

Вашето участие в процеса по разработване на КИТИ е изключително важно и ще допринесе за тяхното качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата активна позиция в настоящото анкетно проучване, Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите четири години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 10-15 мин.

Анкетата е валидна до 21.09.2023г. включително.