Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.09.2023 година

      

Населено място

Постоянен адрес общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      82621

    74239

      70263

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3344

      3279

       3097

С.АПРИЛЦИ               

        479

        498

        421

С.БРАТАНИЦА             

     2231

       2146

       2008

С.ВЕЛИЧКОВО             

        825

        829

        696

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        663

       702

        579

С.ГЛАВИНИЦА             

       2355

       2231

       2016

С.ГОВЕДАРЕ              

       1422

       1408

       1277

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        779

        835

       640

С.ДОБРОВНИЦА            

       1536

       1614

       1398

С.ДРАГОР                

      1497

       1437

       1358

С.ЗВЪНИЧЕВО             

      1829

       1729

       1590

С.ИВАЙЛО                

       3164

       3013

       2795

С.КРАЛИ МАРКО           

        142

        190

        127

С.ЛЯХОВО                

        385

        421

        342

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3983

       3866

       3647

С.МИРЯНЦИ               

        514

        589

        462

С.МОКРИЩЕ               

       1891

       1817

       1672

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        840

        949

        720

С.ОГНЯНОВО              

       2454

       2363

       2192

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1051

       1050

        876

С.ПИЩИГОВО              

        910

        906

        815

С.РОСЕН                 

        446

        497

        374

С.САРАЯ                 

       1403

       1445

       1278

С.СБОР                   

        158

        176

        125

С.СИНИТОВО              

       1891

       1760

       1673

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        153

        171

        120

С.ХАДЖИЕВО              

       1061

       1101

        963

С.ЦАР АСЕН               

        214

        229

        170

С.ЦРЪНЧА                

        945

        1008

        817

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       2000

       1935

       1828

С.ЮНАЦИТЕ               

       1521

       1526

       1394

Всичко за общината      

124707

115959

107733