Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2023 година

      

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      82854

    74613

      70581

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3348

      3278

       3098

С.АПРИЛЦИ               

        479

        505

        428

С.БРАТАНИЦА             

     2230

       2148

       2016

С.ВЕЛИЧКОВО             

        835

        836

        707

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        663

       699

        583

С.ГЛАВИНИЦА             

       2359

       2228

       2016

С.ГОВЕДАРЕ              

       1416

       1410

       1278

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        779

        823

       636

С.ДОБРОВНИЦА            

       1628

       1710

       1488

С.ДРАГОР                

      1492

       1427

       1353

С.ЗВЪНИЧЕВО             

      1837

       1727

       1588

С.ИВАЙЛО                

       3164

       3006

       2795

С.КРАЛИ МАРКО           

        146

        193

        130

С.ЛЯХОВО                

        387

        423

        342

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3978

       3853

       3639

С.МИРЯНЦИ               

        518

        584

        464

С.МОКРИЩЕ               

       1892

       1820

       1678

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        843

        954

        720

С.ОГНЯНОВО              

       2456

       2362

       2193

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1053

       1051

        880

С.ПИЩИГОВО              

        913

        913

        819

С.РОСЕН                 

        447

        497

        377

С.САРАЯ                 

       1413

       1445

       1281

С.СБОР                   

        161

        179

        129

С.СИНИТОВО              

       1891

       1757

       1675

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        161

        179

        127

С.ХАДЖИЕВО              

       1063

       1110

        968

С.ЦАР АСЕН               

        219

        230

        173

С.ЦРЪНЧА                

        955

        985

        826

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       2005

       1944

       1837

С.ЮНАЦИТЕ               

       1520

       1489

       1391

Всичко за общината      

125105

116373

108216