Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.06.2022 година

      

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      83046

     74796

      70784

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3329

       3255

       3080

С.АПРИЛЦИ               

        466

        489

        415

С.БРАТАНИЦА             

      2234

       2146

       2019

С.ВЕЛИЧКОВО             

        847

        842

        772

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        667

        717

        585

С.ГЛАВИНИЦА             

       2371

       2231

       2022

С.ГОВЕДАРЕ              

       1401

       1395

       1266

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        772

        805

        636

С.ДОБРОВНИЦА            

       1549

       1646

       1418

С.ДРАГОР                

      1482

       1417

       1343

С.ЗВЪНИЧЕВО             

      1839

       1719

       1588

С.ИВАЙЛО                

       3155

       2981

       2788

С.КРАЛИ МАРКО           

        143

        189

        127

С.ЛЯХОВО                

        390

        415

        346

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3980

       3866

       3650

С.МИРЯНЦИ               

        520

        594

        471

С.МОКРИЩЕ               

       1893

       1811

       1682

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        847

        978

        728

С.ОГНЯНОВО              

       2444

       2363

       2186

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1069

       1043

        887

С.ПИЩИГОВО              

        922

        917

        828

С.РОСЕН                 

        483

        534

        416

С.САРАЯ                 

       1407

       1439

       1274

С.СБОР                   

        161

        183

        130

С.СИНИТОВО              

       1896

       1766

       1685

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        162

        176

        134

С.ХАДЖИЕВО              

       1058

       1105

        970

С.ЦАР АСЕН               

        222

        236

        177

С.ЦРЪНЧА                

        958

        978

        828

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       1985

       1917

       1812

С.ЮНАЦИТЕ               

       1513

       1483

       1383

Всичко за общината      

125211

116432

108380