Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.06.2020 година