Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2017 година

 

Населено място

Постоянен адрес общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК          

85579

76332

72921

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

3255

3172

3020

С.АПРИЛЦИ              

460

508

415

С.БРАТАНИЦА          

2254

2176

2064

С.ВЕЛИЧКОВО          

927

907

784

С.ГЕЛЕМЕНОВО          

708

767

637

С.ГЛАВИНИЦА            

2478

2353

2160

С.ГОВЕДАРЕ              

1470

1475

1354

С.ДЕБРЪЩИЦА            

825

897

723

С.ДОБРОВНИЦА            

1331

1338

1220

С.ДРАГОР                

1452

1415

1342

С.ЗВЪНИЧЕВО            

1926

1768

1653

С.ИВАЙЛО                

3203

3039

2857

С.КРАЛИ МАРКО          

132

192

121

С.ЛЯХОВО                

396

431

357

С.МАЛО КОНАРЕ  

4141

4131

3867

С.МИРЯНЦИ              

533

603

492

С.МОКРИЩЕ              

1938

1874

1744

С.ОВЧЕПОЛЦИ            

908

1058

785

С.ОГНЯНОВО              

2551

2487

2313

С.ПАТАЛЕНИЦА          

1172

1129

1001

С.ПИЩИГОВО            

968

996

890

С.РОСЕН                

516

592

457

С.САРАЯ                

1391

1448

1264

С.СБОР                  

198

225

161

С.СИНИТОВО              

1971

1849

1771

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

207

220

174

С.ХАДЖИЕВО            

1114

1122

1024

С.ЦАР АСЕН              

251

303

214

С.ЦРЪНЧА              

1060

1064

936

С.ЧЕРНОГОРОВО        

2106

2043

1940

С.ЮНАЦИТЕ              

1536

1466

1399

 

Всичко за общината      

128957

119380

112060