Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.03.2019 година

 

Населено място

Постоянен адрес общо

  Настоящ     адрес общо

Постоянен  и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

85022

76520

73027

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

3299

3219

3222

С.АПРИЛЦИ               

457

495

423

С.БРАТАНИЦА             

2262

2164

2067

С.ВЕЛИЧКОВО             

891

868

763

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

693

743

614

С.ГЛАВИНИЦА             

2432

2324

2116

С.ГОВЕДАРЕ              

1453

1449

1333

С.ДЕБРЪЩИЦА             

809

864

703

С.ДОБРОВНИЦА            

1337

1342

1215

С.ДРАГОР                

1467

1417

1355

С.ЗВЪНИЧЕВО             

1901

1783

1669

С.ИВАЙЛО                

3168

3017

2830

С.КРАЛИ МАРКО           

137

183

123

С.ЛЯХОВО                 

394

421

356

С.МАЛО КОНАРЕ           

4097

4026

3798

С.МИРЯНЦИ               

529

608

484

С.МОКРИЩЕ               

1944

1869

1739

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

884

1043

771

С.ОГНЯНОВО              

2535

2468

2293

С.ПАТАЛЕНИЦА             

1128

1100

966

С.ПИЩИГОВО              

956

977

877

С.РОСЕН                 

494

570

436

С.САРАЯ                 

1395

1428

1263

С.СБОР                  

191

215

157

С.СИНИТОВО              

1930

1822

1740

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

192

204

160

С.ХАДЖИЕВО              

1089

1111

1012

С.ЦАР АСЕН              

249

281

208

С.ЦРЪНЧА                

1013

1029

901

С.ЧЕРНОГОРОВО           

2081

2017

1918

С.ЮНАЦИТЕ               

1522

1471

1403

Всичко за общината      

127951

119051

111781