Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.12.2021 година

      

Населено място

Постоянен адрес   общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

      83232

      74785

      70828

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

       3336

       3266

       3088

С.АПРИЛЦИ               

        473

        500

        428

С.БРАТАНИЦА             

       2244

       2158

       2030

С.ВЕЛИЧКОВО             

        854

        842

        728

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

        668

        720

        585

С.ГЛАВИНИЦА             

       2396

       2253

       2045

С.ГОВЕДАРЕ              

       1409

       1404

       1275

С.ДЕБРЪЩИЦА             

        779

        815

        642

С.ДОБРОВНИЦА            

       1528

       1630

       1401

С.ДРАГОР                

       1480

       1413

       1343

С.ЗВЪНИЧЕВО             

       1852

       1718

       1595

С.ИВАЙЛО                

       3144

       2977

       2785

С.КРАЛИ МАРКО           

        139

        182

        121

С.ЛЯХОВО                

        386

        407

        339

С.МАЛО КОНАРЕ           

       3992

       3876

       3660

С.МИРЯНЦИ               

        528

        610

        478

С.МОКРИЩЕ               

       1898

       1815

       1684

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

        854

        991

        736

С.ОГНЯНОВО              

       2458

       2372

       2195

С.ПАТАЛЕНИЦА             

       1072

       1061

        897

С.ПИЩИГОВО              

        925

        925

        832

С.РОСЕН                 

        465

        516

        401

С.САРАЯ                 

       1409

       1437

       1271

С.СБОР                   

        170

        190

        137

С.СИНИТОВО              

       1896

       1761

       1679

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

        167

        176

        135

С.ХАДЖИЕВО              

       1059

       1110

        975

С.ЦАР АСЕН               

        226

        241

        183

С.ЦРЪНЧА                

        967

        990

        838

С.ЧЕРНОГОРОВО           

       1996

       1931

       1830

С.ЮНАЦИТЕ               

       1520

       1496

       1396

Всичко за общината      

125522

116568

108560