Население

назад

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.06.2017 година

 

 

Населено

място

Постоянен адрес      

общо

  Настоящ          адрес      

общо

Постоянен  и наст.адрес

в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК            

85493

76364

72885

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО   

3263

3177

3023

С.АПРИЛЦИ               

466

508

420

С.БРАТАНИЦА             

2253

2179

2064

С.ВЕЛИЧКОВО             

921

903

781

С.ГЕЛЕМЕНОВО            

703

757

627

С.ГЛАВИНИЦА             

2466

2343

2145

С.ГОВЕДАРЕ              

1470

1473

1355

С.ДЕБРЪЩИЦА             

824

893

723

С.ДОБРОВНИЦА            

1325

1328

1213

С.ДРАГОР                

1457

1419

1346

С.ЗВЪНИЧЕВО             

1929

1775

1658

С.ИВАЙЛО                

3204

3030

2849

С.КРАЛИ МАРКО           

131

189

120

С.ЛЯХОВО                 

397

429

358

С.МАЛО КОНАРЕ           

4133

4115

3850

С.МИРЯНЦИ               

530

601

490

С.МОКРИЩЕ               

1943

1875

1741

С.ОВЧЕПОЛЦИ             

900

1054

779

С.ОГНЯНОВО              

2547

2477

2304

С.ПАТАЛЕНИЦА             

1171

1127

997

С.ПИЩИГОВО              

961

986

886

С.РОСЕН                 

517

591

455

С.САРАЯ                 

1393

1451

1265

С.СБОР                  

201

226

164

С.СИНИТОВО              

1966

1839

1761

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

206

218

173

С.ХАДЖИЕВО              

1116

1126

1027

С.ЦАР АСЕН              

249

298

211

С.ЦРЪНЧА                

1058

1062

934

С.ЧЕРНОГОРОВО           

2091

2020

1921

С.ЮНАЦИТЕ               

1530

1462

1392

Всичко за общината      

128814

119295

111917