Контакти - Профил на купувача

назад

Общинска администрация
 

Възложител: Община Пазарджик
Представляващ възложителя: Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, бул.”България” № 2
Факс: 034 44 24 95

Може да се свържете с нас по всяко време