Кметства

назад

 

КОНТАКТИ КМЕТСТВА

 

 

Kметство

Седалище, адрес,

пощенски код

Телефон за връзка

Електронен адрес

Кмет

Булстат

Алеко

Константиново

Алеко Константиново

ул.Тракия № 47

ПК 4411

035272221

[email protected]

Васил Методиев

0003517360180

Априлци

с.Априлци, ул.”Първа” № 19,

ПК 4445

0885 89 83 25

[email protected]

Марин Манолов

0003517360138

Братаница

с.Братаница, ул.”Първа”№38,

ПК 4412

0885 89 83 26,

035251/222

[email protected]

Георги Спасов

0003517360035

Величково

с.Величково, ул. “Пета” № 8,

ПК 4413

03519/22-26; 03519/22-63;

0885 89 83 20;

0884 33 07 03 /Кмет/;

[email protected]

Петър Гуглев

0003517360016

Гелеменово

с.Гелеменово, ул."Първа" №5,

ПК 4444

0885 89 83 22

[email protected]

Светлана Андреева

0003517360088

Главиница

с.Главиница, ул.”Втора”№35,

ПК 4409

034/ 449 001;

034/ 449 002

[email protected]

Светлозар Генов

0003517360333

Говедаре

с.Говедаре, ул.Първа №2,

ПК 4453

0885 89 83 23

[email protected]

Георги Методиев

0003517360211

Дебращица

с.Дебращица,

ПК 4414

035162047; 0884330707

0885 89 83 24

[email protected]

Латинка Вълчева

0003517360253

Добровница

с. Добровница, ул. 13-та №3 ,

ПК  4405

035 254 222; 0885 59 96 39

[email protected]

Гурко Митев

0003517360092

Драгор

с. Драгор, ул. "Първа" 22

ПК 4406

0884 33 07 09

[email protected]

Георги Цонев

0003517360176

Звъничево

с.Звъничево, ул."Тринадесета" №19,

ПК   4415

03521 2222; 0885 59 96 41

[email protected] 

Иван Янкулов

0003517360230

Ивайло

с.Ивайло, ул. "Десета" №34,

ПК 4407

034 486 113; 034 486 121

0884 33 07 11;

[email protected] ;

[email protected]

Цвятко Луджев 

0003517360123

Крали Марко

с.Крали Марко, ул."Първа" № 20,

ПК 2455

0885 59 96 34

[email protected]

Гриша Стоименов

0003517360157

Ляхово

 

0884 33 07 13

[email protected]

Димитър Димитров

0003517360207

Мало  Конаре

с.Мало Конаре, ул." Шеста " №1А,

ПК 4450

03513 22 30; 0884 33 07 14

[email protected]

Димчо Караиванов.

0003517360073

Мирянци

с. Мирянци, ул.Първа “ № 39,

ПК 4443

0885 99 96 37

[email protected]

Христо Христов

0003517360314

Мокрище

с.Мокрище, ул. "Пета" № 11,

ПК 4408

03529/21 80; 0885 59 96 38

[email protected]

Недялка Нонова

0003517360048

Овцеполци

с. Овчеполци, ул. "Първа" 46

0885 59 96 43

[email protected]

Костадин Карабончев

0003517360298

Огняново

с. Огняново,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ №13

П.К. 4417

03511/ 22-24; 0885 59 96 48

[email protected]

Митко Хайдуков

0003517360069

Паталеница

с.Паталеница, ул. “Петнадесета” № 23,

ПК 4418

0885 59 96 47

[email protected]

Стоил Фърцов

0003517360279

Пищигово

с.Пищигово, ул. "Четвърта" № 3,

ПК 44 51

03514 26 92; 0885 89 83 16

[email protected]

Жоро Панчев

0003517360161

Росен

с..Росен ,

ул.“Шеста“ № 17 ,

ПК 4421

0888 33 37 21 - кмет

0885 89 83 15 - кметство

[email protected]

Васил Рангелов

0003517360104

Сарая

с.Сарая, ул."Тридесета" № 38,

ПК 4447

0884 33 07 22; 0885 89 83 17

[email protected]

Николай Минчев

0003517360119

Сбор

с.Сбор, ул. „Първа“ №2,

ПК 4449

035256-221; 0884 33 07 23

0885 59 96 46

[email protected]

 

Стефан Димитров

0003517360142

Синитово

с.Синитово, ул.32-ра №3,

ПК 4442

0885 59 96 44

03523/2221

[email protected]

Борислав Алексиев

0003517360226

Тополи дол

с.Тополи дол, ул.”Първа” № 11,

ПК 4454

0885 59 96 45

[email protected]

 

Петкана Бекярова

0003517360329

Хаджиево

с.Хаджиево, ул.Първа № 31

ПК 4441

0885 89 83 19

[email protected]

Андон Андонов

0003517360020

Цар Асен

с.Цар Асен, ул. Първа 33,

ПК  4422

035-258221; 0885 89 83 14

[email protected]

 

Георги Спасов

0003517360245

Црънча

с. Црънча, ул.”Първа” №28,

ПК 4419

03516 20 23; 0885 89 83 11

[email protected]

Кирил Андреев

0003517360054

Черногорово

с.Черногорово, ул."Първа" № 3

ПК 4455

0885 89 83 18

[email protected]

Димитър Вринчев

0003517360283

Юнаците

с.Юнаците, ул.Първа № 41А,

ПК4420

03519 / 22-36; 03519/ 22-86

[email protected]

Стоян Кузев

0003517360195