Кариери

назад

Община Пазарджик търси да назначи медицинска сестра за работа в детски градини /яслени групи/ - 1 /една/ свободна щатна бройка.

1059

О   Б   Я   В   А

 

 

Община Пазарджик търси да назначи медицинска сестра за работа в детски градини /яслени групи/ - 1 /една/ свободна щатна бройка.

 

Изисквания към кандидатите:

Висше образование - професионален бакалавър /минимум средно специално– медицински профил/

 

Основни отговорности за длъжността:

Работа с деца в яслени групи, отговаря и следи здравното състояние на децата в учебното заведение, поддържа контакти с родителите, участва в организирането и провеждането на физическите занимания на децата в групите.

 

Желаещите да кандидатстват за длъжността, моля да донесат лично автобиография и копие на диплома в сградата на Общината, етаж 7, стая 703, г-жа.Петкова, всеки работен ден от 23.04.2018г. до 27.04.2018г.вкл. тел.за информация -0886808784 и 034/402-342 .