Изпълнение на инженеринг –проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик - I Етап” по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик

назад
Процедура: номер 108 / вторник, 18 юни 2019 15:03
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка