Изпълнение на инженеринг –проектиране, авторски надзор и строително -монтажни работи в многофамилни жилищни сгради в гр.Пазарджик –Етап II” по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Пазарджик

назад
Процедура: номер 109 / вторник, 18 юни 2019 15:07
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка

Номер: 109.3 / петък, 21 юни 2019 13:53

Файлове: