Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2014-2020 г.

назад