Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

назад

2009 - ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

2010 - ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

2011 - ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ


Файлове:

scan-2009.rar scan-2009.rar