Административни услуги БМ Паркинги и охрана

назад
УСЛУГА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА СРОК ЦЕНА МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ РАБОТНО ВРЕМЕ
1. Издаване на пропуск за инвалид

Заявление

Ксерокопие на лична карта (на инвалида)

Ксерокопие на рег. талон на автомобила

Ксерокопие на ЕР на ТЕЛК

Пълномощно на придружител водач на лек автомобил (при пълна инвалидност)

След излизане Решение от комисията

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30
2. Издаване месечен абонамент за паркиране в паркинг “Синя зона”

Заявление

Ксерокопие на талона на автомобила

Ксерокопие на лична карта

От подаване на заявлението

14 дни 100 лв./месечно БМ”ПО” 8,30-17,30
3. Издаване на месечен абонамент за паркиране общ. Паркинги

Такава услуга не се извършва: паркингите са отдадени под наем
         
4. Издаване на пропуск местодомуване

Заявление

Ксерокопие на рег. талон на автомобила

Ксерокопие на лична карта

След излизане Решение от комисията

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30
5. Издаване разрешение за кратковременен престой и преминаване през пешеходна зона и ЦГЧ във връзка с ремонтни дейности

Заявление

Ксерокопие на рег. талон на автомобила

Разрешение от гл. архитект на Общината или БМ"Паркинги и охрана"

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30
6. Сигнали свързани с Наредбата за обществения ред в Общ. Пазарджик, Наредбата за организация и безопастност на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Общ. Паз-к   14 дни   БМ”ПО”  
7. Справки относно съставени глоби с фиш   Веднага   Гише №5 8,30-18,00
8. Справки относно наложени НП за незаконно поставени гаражи

Дирекция "БОС" и Дирекция "Архитектура и благоустройството"
  Веднага     8,30-18,00

9. Регистрирация на ППС с животинска тяга

Заявление по образец

Документ за самоличност (за справка)

Квитанция за платена такса

14

За иадаване на регистрационен талон - 5 лв.

За иадаване на регистрационна табела - 10 лв.

За иадаване на регистрационен талон и  регистрационна табела - 15 лв.

БМ "ПО" 8,30-17,30
Екопатрули          
1. Сигнали свързани с опазване на околната среда, Наредба за общ. ред, Наредба за отглеждане на домашни животни, Наредба за твърди битови отпадъци